Coroczne objawienie Matki Bożej dla Jakova - 25 grudnia 2019 r.

 

 

Objawienie zaczęło się o 14:25 i trwało 9 minut. Jakov przekazał następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Dzisiaj, w ten dzień łaski, w szczególny sposób wzywam was, byście otworzyli wasze serca i prosili Jezusa, aby umocnił waszą wiarę. Dzieci, poprzez modlitwę sercem, wiarę i uczynki poznacie, co znaczy żyć szczerym życiem chrześcijańskim. Wielokrotnie, dzieci, wasze życie i wasze serca przytłacza ciemność, ból i krzyże. Nie chwiejcie się w wierze i nie pytajcie się dlaczego, myśląc, że jesteście sami i pozostawieni, ale otwórzcie wasze serca, módlcie się i mocno wierzcie, a wtedy wasze serce odczuje Bożą bliskość i to, że Bóg was nigdy nie opuszcza i że jest w każdej chwili obok was. Poprzez modlitwę i wiarę Bóg odpowie na każde wasze "dlaczego", a każdy wasz ból, ciemność i krzyż przemieni w światłość. Dziękuję wam."