Rok 1990

Orędzia Matki Bożej z 1990 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście od nowa zdecydowali się na Boga i Boga wybrali przed wszystkim i ponad wszystko, aby On mógł czynić cuda w waszym życiu i żeby z dnia na dzień wasze życie stawało się radością z Nim. Dlatego dziatki, módlcie się i nie dopuśćcie, aby szatan działał w waszym życiu przez nieporozumienia, niezrozumienie i nieakceptowanie jedni drugich. Módlcie się, żebyście pojęli wielkość i piękno daru życia. Dziękuję, żeście odpowiedzieli na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Wzywam was do oddania się Bogu. W tym czasie pragnę szczególnie, żebyście wyrzekli się rzeczy, do których jesteście przywiązani, a które szkodzą waszemu życiu duchowemu. Dlatego, dziatki, zdecydujcie się w pełni na Boga i nie pozwólcie szatanowi wejść w wasze życie przez te rzeczy, które wam szkodzą, a także waszemu życiu duchowemu. Dziatki, Bóg ofiarowuje się wam w pełni, a możecie Go tylko w modlitwie odkryć i poznać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Jestem z wami i wtedy, gdy nie jesteście tego świadomi. Pragnę was obronić od wszystkiego, co wam szatan proponuje i przez co chce was zniszczyć. Jak nosiłam Jezusa w swoich ramionach, tak i was, drogie dzieci, pragnę ponieść ku świętości. Bóg pragnie was zbawić i posyła wam sygnały przez ludzi, przyrodę i liczne rzeczy, które mogą wam tylko pomóc, abyście zrozumieli, że powinniście zmienić kierunek waszego życia. Dlatego, dziatki, zrozumcie także wielkość daru, który Bóg wam daje przeze mnie, że was ochraniam swoim płaszczem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście z powagą przyjęli orędzia, które wam daję i żyli według nich. Jestem z wami i pragnę, drogie dzieci, by każdy z was był jak najbliżej mego serca. Dlatego, dziatki, módlcie się i szukajcie woli Bożej w waszym życiu. Pragnę, by każdy z was odkrył drogę świętości i wzrastał na niej do wieczności. Będę modlić się za was i orędować za wami przed Bogiem, żebyście zrozumieli wielkość tego daru, który Bóg mi daje, że mogę być z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Wzywam was, abyście z powagą zdecydowali się przeżyć tę nowennę (przed Zesłaniem Ducha Świętego). Poświęćcie czas na modlitwę i ofiary. Jestem z wami i pragnę wam pomóc wzrastać w wyrzeczeniach i umartwieniach, abyście mogli pojąć piękno życia tych ludzi, którzy się mnie oddali w szczególny sposób. Drogie dzieci, Bóg błogosławi was dzień po dniu i pragnie przemiany waszego życia. A więc módlcie się, byście mieli siłę zmienić swoje życie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj chcę wam podziękować za wszystkie ofiary i za wszystkie modlitwy. Błogosławię was swoim szczególnym macierzyńskim błogosławieństwem. Wzywam was, abyście zdecydowali się na Boga i żebyście z dnia na dzień odkrywali w modlitwie Jego wolę. Pragnę was wszystkich, drogie dzieci, wezwać do pełnego nawrócenia, żeby w waszych sercach była radość. Jestem szczęśliwa, że jesteście tu dzisiaj w tak wielkiej liczbie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do pokoju. Przybyłam tu jako Królowa Pokoju i chciałam was ubogacić swoim macierzyńskim pokojem. Drogie dzieci, kocham was i wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i ubogaca nim każde serce. Wzywam was, żebyście nieśli mój pokój i byli jego świadkami w tym niespokojnym świecie. Niech pokój zapanuje na całym świecie, który nie ma pokoju, a za nim tęskni. Błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę was wezwać do poważnego potraktowania i wprowadzenia w życie orędzi, które wam daję. Wy wiecie, dziatki, że jestem z wami i że pragnę prowadzić was do Nieba tą samą drogą, która jest piękna dla tych, którzy odkrywają ją w modlitwie. Dlatego proszę was, dziatki, nie zapominajcie, że powinniście żyć w waszym codziennym życiu orędziami, które wam daję, żebyście mogli powiedzieć: "Oto ja przyjąłem orędzia i próbuję żyć według nich". Drogie dzieci, ja chronię was przez swoje modlitwy do Ojca Niebieskiego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 września 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy sercem, aby wasza modlitwa była rozmową z Bogiem. Pragnę, by każdy z was poświęcił Bogu więcej czasu. Szatan jest silny i chce was zniszczyć i oszukać na wiele sposobów. Dlatego, moje drogie dziatki, módlcie się co dzień, żeby wasze życie było dobrem dla was i dla tych wszystkich, których spotkacie. Jestem z wami i ochraniam was, choć szatan chce zniszczyć moje plany i przeszkodzić woli Ojca Niebieskiego, którą On tu pragnie urzeczywistnić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 października 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was do szczególnej modlitwy oraz składania ofiar i dobrych uczynków dla pokoju w świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się ze mną w szczególny sposób o pokój. Jestem z wami, pragnę wam pomóc swoimi modlitwami i poprowadzić was drogą pokoju. Daję wam matczyne błogosławieństwo. Nie zapominajcie żyć według orędzi pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z powodu miłości do mnie oraz waszych i moich braci i sióstr. Drogie dzieci, wszystko co czynicie dla innych róbcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem. Jestem z wami i z dnia na dzień przekazuję wasze ofiary i modlitwy Bogu za zbawienie świata. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 1990 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was w szczególny sposób do modlitwy o pokój. Drogie dzieci, bez pokoju nie możecie przeżyć narodzenia małego Jezusa ani dziś, ani w waszym codziennym życiu. Dlatego proście Pana Pokoju, żeby was ochraniał swoim płaszczem i żeby wam pomógł zrozumieć wielkość i wagę pokoju w waszych sercach. Tak będziecie mogli szerzyć pokój z waszych serc na cały świat. Jestem z wami, wstawiam się za wami przed Bogiem. Módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował na całej ziemi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."