Rok 1999

Orędzia Matki Bożej z 1999 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Ponownie wzywam was do modlitwy. Nie możecie wymawiać się tym, że musicie więcej pracować bo przyroda jest jeszcze pogrążona w głębokim śnie. Otwórzcie się przez modlitwę. Odnówcie modlitwę w rodzinach. Postawcie Pismo św. na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je, rozważajcie i uczcie się jak Bóg kocha swój naród. Jego miłość jest widoczna również w dzisiejszych czasach, bo posyła wam Mnie, bym was wezwała na drogę zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj również jestem z wami w szczególny sposób rozważając i przeżywając w swoim sercu mękę Jezusa. Dziatki, otwórzcie swoje serca i oddajcie mi to co jest w nich: radości, smutki i każdy nawet najmniejszy ból, bym mogła go przekazać Jezusowi, by On przez swą niezmierzoną miłość rozpalił i przemienił wasze smutki w radość swego zmartwychwstania. Dlatego teraz, dziatki, wzywam was, by wasze serca w szczególny sposób otworzyły się przez modlitwę, abyście przez modlitwę stali się przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy sercem. W szczególny sposób, dziatki, wzywam was byście modlili się o nawrócenie grzeszników, tych którzy mieczem nienawiści i codziennymi przekleństwami przebijają moje serce i serce mojego Syna Jezusa. Módlcie się, dziatki, za wszystkich, którzy nie pragną poznać miłości Bożej, pomimo że należą do Kościoła. Módlmy się, by się nawrócili, by Kościół zmartwychwstał w miłości. Czas, który jest wam dany na nawrócenie możecie przeżyć tylko w miłości i modlitwie. Postawcie Boga na pierwszym miejscu, aby Jezus Zmartwychwstały został waszym przyjacielem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dziatki, z radością nieście pokój i miłość temu niespokojnemu światu. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że należycie do mnie i żyjecie moimi orędziami. Módlcie się i szukajcie! Ja modlę się i oręduję za wami przed Bogiem byście się nawrócili, by wasze życie i wasze zachowanie było zawsze chrześcijańskie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was byście się nawrócili i mocniej wierzyli w Boga. Dziatki, poszukujecie pokoju i modlicie się na rozmaite sposoby, a jeszcze nie oddaliście swego serca Bogu, aby wypełnił je swoją miłością. Oto dlaczego jestem z wami, by was pouczyć i przybliżyć ku miłości Bożej. Jeżeli pokochacie Boga ponad wszystko łatwo będzie wam się modlić i otworzycie Mu serce. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za to, że żyjecie moimi orędziami i dajecie świadectwo o nich swoim życiem. Dziatki, bądźcie silni i módlcie się, by modlitwa dała wam siłę i radość. Tylko w ten sposób każdy z was będzie należał do mnie i będę go prowadzić drogą zbawienia. Dziatki, módlcie się i dajcie świadectwo swoim życiem o mojej obecności tutaj. Niech każdy wasz dzień będzie radosnym świadczeniem o Bożej miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś również raduję się z wami i wszystkich was wzywam do modlitwy sercem. Dziatki, wzywam was, abyście tu wraz ze mną dziękowali Bogu za wszystkie łaski, które On daje wam przeze mnie. Pragnę, byście zrozumieli, że chcę tu stworzyć nie tylko miejsce modlitwy, ale i spotkania serc. Pragnę, by serce moje, Jezusa i wasze przemieniły się w jedno serce miłości i pokoju. Dlatego, dziatki, módlcie się i radujcie się z powodu wszystkiego co Bóg tu czyni, wbrew temu, że szatan wywołuje kłótnie i niepokój. Jestem z wami i wszystkich was prowadzę drogą miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was byście w barwach przyrody wysławiali Boga Stworzyciela. On nawet poprzez najmniejszy kwiat mówi o swoim pięknie i o miłości, którą was stworzył. Dziatki niech modlitwa wypływa z waszego serca niczym wielka woda ze źródła. Niech pola pszenicy mówią wam o miłosierdziu Bożym wobec każdego stworzenia. Dlatego odnówcie modlitwę, dziękując za wszystko co daje wam Bóg. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 września 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie was wzywam, abyście nieśli mój pokój. W szczególny sposób teraz, gdy mówi się, że Bóg jest daleko, a przecież nigdy nie był bliżej was. Wzywam was, abyście poprzez czytanie Pisma świętego odnowili modlitwę w rodzinach i przebywali razem w spotkaniu z Bogiem, który nieskończenie kocha swoje stworzenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 października 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Nie zapominajcie: To jest czas łaski, dlatego - módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 1999 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś również wzywam was do modlitwy. Niech w tym czasie łaski krzyż będzie dla was drogowskazem miłości i jedności, przez który przychodzi prawdziwy pokój. Dlatego, dziatki, w tym czasie szczególnie się módlcie, by w waszych sercach zrodził się mały Jezus - twórca pokoju. Tylko poprzez modlitwę staniecie się moimi apostołami pokoju w tym niespokojnym świecie. Dlatego módlcie się, a modlitwa stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 1999 r.

 

"Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dziatki, dzisiaj w szczególny sposób wraz z małym Jezusem, którego trzymam na ręku daję wam możliwość, abyście zdecydowali się na pokój. Dzięki waszemu "tak" dla pokoju i wyborze Boga otwiera się przed wami nowa możliwość dla pokoju. Dziatki, tylko w ten sposób ten czas - stulecie stanie się dla was czasem pokoju i dobrobytu. Dlatego dajcie maleńkiemu nowo narodzonemu Jezusowi pierwsze miejsce w waszym życiu, aż On poprowadzi was drogą zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."