Rok 2001

Orędzia Matki Bożej z 2001 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2001 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście z jeszcze większym entuzjazmem odnowili modlitwę i post, aż modlitwa nie stanie się dla was radością. Drogie dzieci, kto się modli nie boi się przyszłości, a kto pości nie boi się zła. Powtarzam raz jeszcze: jedynie poprzez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny; wojny waszej niewiary i lęku przed przyszłością. Dzieci, jestem z wami i pouczam was: pokój i nadzieja wasza jest w Bogu. Dlatego zbliżcie się do Boga i umieśćcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2001 r.

 

"Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki nie zrozumiecie miłości Bożej do każdego z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2001 r.

 

"Drogie dzieci! Również i dziś wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwę. Dzieci, żyjecie w czasach, kiedy Bóg daje wam wielkie łaski, a wy nie umiecie ich wykorzystać. Troszczycie się o wszystko inne, a najmniej o duszę i życie duchowe. Przebudźcie się z tego męczącego snu waszej duszy i powiedzcie Bogu z całej siły: TAK. Zdecydujcie się na nawrócenie i świętość. Dzieci, jestem z wami i wzywam was do doskonalenia waszej duszy i wszystkiego, co czynicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2001 r.

 

"Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dzieci, modlitwa czyni cuda. Gdy jesteście zmęczeni i chorzy i nie znacie sensu waszego życia, weźcie różaniec i módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem. Dzieci, jestem z wami, oręduję i modlę się za was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2001 r.

 

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Dzieci, dużo pracujecie, ale bez Bożego błogosławieństwa. Błogosławcie i szukajcie mądrości Ducha Świętego, by was prowadził w tym czasie łaski, tak abyście zrozumieli i żyli w łasce tegoż czasu. Drogie dzieci, nawracajcie się i uklęknijcie w ciszy waszego serca. Umieśćcie Boga w centrum waszego istnienia tak, abyście mogli w radości dawać świadectwo piękna, które Bóg nieustannie daje w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2001 r.

 

"Drogie dzieci! Jestem z wami i błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Módlcie się i szukajcie Boga za moim pośrednictwem, szczególnie dzisiaj, kiedy Bóg daje wam obfitość łask. Wykorzystajcie ten czas łaski i zbliżcie się do mojego serca, abym mogła doprowadzić was do mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2001 r.

 

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście przez osobistą modlitwę jeszcze bardziej przybliżyli się do Boga. Wykorzystajcie czas odpoczynku i dajcie waszej duszy i waszym oczom odpoczynek w Bogu. Odnajdźcie pokój w przyrodzie, a odkryjecie Boga Stworzyciela, któremu będziecie mogli dziękować za wszystkie stworzenia i wtedy znajdziecie radość w waszym sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2001 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was wszystkich, abyście zdecydowali się na świętość. Dzieci, niech świętość zawsze będzie na pierwszym miejscu w waszych myślach i w każdej sytuacji, w pracy i w mowie. Tak wprowadzicie ją w życie i powoli, powoli, krok po kroku, modlitwa i decyzja o świętości wkroczą do waszych rodzin. Bądźcie wymagający w stosunku do siebie i nie przywiązujcie się do rzeczy materialnych, ale do Boga. Dzieci, nie zapominajcie, że wasze życie jest przemijające jak życie kwiatu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2001 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was do modlitwy, szczególnie teraz, gdy szatan chce wojny i nienawiści. Dzieci, ponownie was wzywam, módlcie się i pośćcie, aby Bóg dał wam pokój. Dawajcie świadectwo pokoju każdemu sercu i nieście pokój temu niespokojnemu światu. Jestem z wami, oręduję za każdym z was przed Bogiem. A wy nie bójcie się, bo kto się modli nie boi się zła i nie ma nienawiści w sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2001 r.

 

"Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście się modlili całym sercem i wzajemnie się miłowali. Dzieci, jesteście wybrani, by dawać świadectwo o pokoju i radości. Jeżeli nie ma pokoju módlcie się, a otrzymacie go. Dzieci, poprzez was i wasze modlitwy pokój popłynie na cały świat. Dlatego dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa czyni cuda w ludzkich sercach i na świecie. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdego z was, który z powagą przyjął modlitwę i nią żyje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2001 r.

 

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski ponownie wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się i przygotujcie wasze serca na przyjście Króla Pokoju, by On przez swoje błogosławieństwo dał pokój całemu światu. Niepokój zapanował w sercach i nienawiść zawładnęła światem. Dlatego, wy, którzy żyjecie moimi orędziami, bądźcie światłem i wyciągniętą ręką dla niewierzącego świata, aby wszyscy poznali Boga miłości. Dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami i wszystkich błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2001 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was i zachęcam do modlitwy o pokój. Wzywam was szczególnie dzisiaj kiedy przynoszę wam w moich ramionach Nowo Narodzonego Jezusa, abyście się zjednoczyli z Nim poprzez modlitwę i stali się znakiem dla tego niespokojnego świata. Dzieci, zachęcajcie się wzajemnie do modlitwy i miłości. Niech wasza wiara stanie się dla innych zachętą, aby wierzyć i bardziej kochać. Wszystkich was błogosławię i wzywam, abyście byli bliżej mego serca i serca Dzieciątka Jezus. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."