Odnośnie Portalu

Copyright © 2019 Medziugorje "Mir" - Polski Serwis Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Medjugorje e-cards

Newsletter

Stanowisko Kościoła wobec objawień z Medziugorja

 

     Aktualne stanowisko Kościoła w kwestii objawień z Medziugorja zawarte jest w tzw. "Oświadczeniu z Zadaru". Treść Oświadczenia Konferencji episkopatu Jugosławii 9 - 11. kwietnia 1991 r, została odpowiednio wyjaśniona przez wielu autorytetów Kościoła, gdyż formuła jakiej użyto: "Non constat de supernaturalitate" była błędnie interpretowana przez wiernych.

 

     Formuła ta oznacza, że na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań nie można jednoznacznie stwierdzić charakteru nadprzyrodzonego zjawisk zachodzących w Medziugorju, ale nie wyklucza się, że zjawiska te mogą mieć taki właśnie charakter.

Jeden z hierarchów kościelnych, Kardynał Schönborn przypominając stanowisko Kościoła wobec objawień, 1.11.2004 stwierdził:

"Jakie jest stanowisko Kościoła wobec Medziugorja? Jest ono niezmienne od czasu pierwszego stanowiska wypracowanego przez Konferencję Episkopatu byłej Jugosławii. Kongregacja Nauki i Wiary, której jestem członkiem, potwierdziła je, z tego co wiem, dwukrotnie listami Sekretarza Kongregacji.

Formuła, którą posłużyli się wówczas biskupi jugosłowiańscy, brzmiała non constat de supernaturalitate, to znaczy, że nie stwierdzono, iż zjawisko nadprzyrodzone: nie jest ani wykluczone, ani potwierdzone. Non constat. Nie jest to ani negacja, ani afirmacja nadprzyrodzoności.

Jaki stąd wniosek? Podwójny. Magisterium dwukrotnie to potwierdziło. Po pierwsze, nie są dozwolone oficjalne pielgrzymki do Medziugorja. Oficjalne, to znaczy, że choć nie można organizować pielgrzymki diecezjalnej do Medziugorja, nie jest zabronione udawanie się z pielgrzymką nieoficjalną. Po drugie, ci, którzy się udają do Medziugorja, mogą i powinni mieć opiekę duszpasterską. Te dwa punkty podkreślił biskup Bertone. Myślę, że to stanowisko jest bardzo jasne. Nie starajmy się przeciągać sprawy w żadną stronę, uszanujmy powściągliwość Magisterium Kościoła w stosunku do zjawiska, którego ostateczna ocena z pewnością nie zostanie wydana przed jego końcem. Kościół nie da carta blanche na prywatne objawienia, które nadal jeszcze mogą trwać"

zobacz także: