Papież bardzo wysoko ocenił pracę komisji Ruiniego

  Andrea Tornielli

 

W Kongregacji Nauki i Wiary nie odbyły się sesje plenarne ani "spotkania środowe" [feria quarta] poświęcone objawieniom w Bośni-Hercegowinie. Kardynałowie i biskupi jeszcze nie nie przeanalizowali dokumentacji, sprawa zostanie zbadana po wakacjach. Końcowa decyzja należy do Papieża, który bardzo wysoko ocenił pracę komisji Ruiniego.

Andrea Tornielli - Watykan

 

Nie zapadła jeszcze decyzja dotycząca objawień w Medziugorju, które zaczęły się w roku 1981 i trwają do dziś. Właściwe organa Kongregacji Doktryny Wiary jeszcze nie obradowały w celu zbadania dokumentacji i zakończenia długich i różnorakich prac komisji pod przewodnictwem Kardynała Camillo Ruiniego, która komisja zakończyła pracę w ubiegłym roku.

W instytucji, która nosiła niegdyś nazwę Świętego Oficjum nie odbyły się «posiedzenia plenarne» (następna "sesja plenarna" z udziałem wszystkich kardynałów i biskupów będących członkami dykasterii jest zaplanowana na styczeń 2016 roku). Nie było również spotkania na temat Medziugorja zwanego "feria quarta". Jest to comiesięczne spotkanie kardynałów i biskupów będących członkami Kongregacji, które zawsze ma miejsce w środę. Ostatnie spotkanie środowe "feria quarta" odbyło się 17 czerwca – jak potwierdzają wiarygodne źródła dykasterium bliskie Watykanu [Vatican Insider]: spotkanie dotyczyło zupełnie innego tematu, a o Medziugorju nawet nie wspomniano. Następne spotkanie odbędzie się po wakacjach, niewykluczone, że dopiero po zakończeniu październikowego Synodu. To oznacza, że ogłoszenia decyzji należy spodziewać się nie wcześniej niż jesienią 2015 roku.

34 rocznica objawień zbiegła się z wielkimi oczekiwaniami niezwłocznego ogłoszenia decyzji. Na pytanie, które jeden z dziennikarzy zadał podczas powrotnego lotu z Sarajewa, Papież Franciszek odpowiedział: «W sprawie Medziugorja Papież Benedykt XVI zwołał w swoim czasie komisję, której przewodniczył kardynał Camillo Ruini; Byli tam również inni kardynałowie, teolodzy i specjaliści. Przeprowadzili badania i kardynał Ruini przyszedł do mnie i wręczył mi rezultaty z kilku lat, nie wiem dokładnie, 3-4 mniej więcej. Wykonana została piękna praca, bardzo piękna praca».

«Kardynał Müller powiedział mi, że w najbliższym czasie ma zwołać spotkanie “feria quarta”; jak mi sie wydaje, było w ostatnią środę miesiąca. Ale nie jestem pewien… Niewiele brakuje, podejmiemy decyzje. A potem zostaną ogłoszone. Na ten moment biskupi otrzymują pewne wytyczne ale na temat linii działania, które będą podjęte».

Rzecznik prasowy Watykanu, ojciec Federico Lombardi sprecyzował następnie, że w rzeczywistości jeszcze nie było spotkania «feria quarta» na temat Medziugorja. Jak można się dowiedzieć z Vatican Insider odbędzie się ono dopiero po wakacjach. W spotkaniu «feria quarta» może uczestniczyć około 25 kardynałów i biskupów, choć nie zawsze biorą w nim udział prałaci rezydujący za granicą: jest wśród nich Sekretarz Stanu Pietro Parolin, Prefekt Kongregacji do spraw Ewaneglizacji Fernando Filoni, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Tekstów Legislacyjnych Francesco Coccopalmerio, arcybiskup Neapolu Crescenzio Sepe, arcybiskup Wiednia Christoph Schönborn (powszechnie znana jest jego przychylność wobec fenomenu Medziugorja), arcybiskup Bordeaux, Jean-Pierre Ricard.

To jest miejsce przeznaczone do badania dokumentacji. Uczestnicy spotkań «feria quarta» jeszcze nie otrzymali materiałów, zatem nie znają tekstu opracowanego przez komisję Ruiniego. Do wniosków grupy roboczej pod przewodnictwem byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch można będzie dołączyć inne materiały robocze, pochodzące z archiwów Kongregacji Doktryny Wiary. W każdym razie, wynik rozmów spotkań "feria quarta" będzie opinią miarodajną, lecz jedynie o charakterze doradczym, do przedstawienia Papieżowi Franciszkowi, aby mógł podjąć decyzję.

Niedawne doniesienia, które pojawiły się w mediach, dotyczące rzekomej, bardzo negatywnej decyzji w sprawie Medziuguorja nie znajdują zatem żadnego uzasadnienia, ponieważ nie podjęto żadnej decyzji. Papież Franciszek wyraził uznanie wobec pracy wykonanej przez kardynała Ruiniego, zaś na podstawie pewnych oznak można mniemać, że wnioski komisji nie były takie negatywne: waloryzowały pierwsze objawienia (te z czerwca-lipca 1981), oddzielając je od późniejszych, piętnowały pewne nadużycia, lecz uznawały owoce duchowe, podkreślając konieczność większej troski duszpasterskiej i duchowej o widzących i pielgrzymów, sugerowały ustanowienie w Medziugorju samodzielnego sanktuarium, lub jego włączenie do nowej diecezji.

Oczywiście, wcale nie jest powiedziane, że decyzja końcowa pójdzie w kierunku sugerowanym przez komisję złożoną z kardynałów, teologów i ekspertów, pod przewodnictwem Ruiniego, która pracowała przez cztery lata, przesłuchując widzących i świadków, zbierając obfitą dokumentację. To możliwe, ze względu na fakt, że objawienia trwają po dzień dzisiejszy, że orzeczenie o ewentualnym nadprzyrodzonym charakterze fenomenu, które jeszcze się nie zakończył zostanie oddzielone od opinii na temat owoców duchowych które można zaobserwować wśród osób pielgrzymujących do Medziugorja. Jest rzeczą równie możliwą decyzja, że kościół parafialny nie zostanie zamieniony w sanktuarium. «Feria quarta» dokona analizy dokumentacji, dokona oceny i przedstawi ją Papieżowi Franciszkowi, któremu już znana jest treść dokumentacji. Jednak rozgłaszane spekulacje na temat opinii negatywnej, przypisywane raz Kongregacji Doktryny Wiary, raz Papieżowi, są absolutnie przedwczesne i nie uwzględniają faktu, że dokumentacja jeszcze nie została przeanalizowana przez osoby powołane przez Ojca Świętego Franciszka do wydania opinii - to jest 25 kardynałów i biskupów spotykających się w ramach «feria quarta».

 

 Vatican Insider